Ledarskapsmodellen! Varför nye modell om ledarskap? Utgångspunkten var att i slutet av 90-talet, en forskargrupp från Försvarshögskolan ”Militära Ledarskapsgruppen”, att på vetenskaplig grund utveckla det svenska militära ledarskapet. Som bakgrund fanns kriget i det forna Jugoslavien och en traditionell genomgång av vetenskapliga tidskrifter om ledarskapslitteratur. Gruppen blev inspirerad av den amerikanska dominerande ledarskapsmodellen Transformationel Leadership…

patrik.loven@goliat.se

Fortsättning på ”Bad is stronger than good”! Utifrån evolutionsläran har forskare sett att organismer som har varit anpassade till att hantera dåliga saker hade större chans till överlevnad och vidare fortplantning. För att kunna överleva behövde det vara fokus och uppmärksamhet på saker som kunde sluta illa. Vilket innebar att det är mer funktionellt med…

patrik.loven@goliat.se

Bad is stronger than good! Det innebär att det är mer effektfullt att förändra ett dåligt ledarbeteende än att jobba på och utveckla ett utvecklande/positivet ledarskapsbeteende. Ledare är människor, och precis som alla andra, har de både positiva och negativa egenskaper. Att enbart fokusera på de positiva ledaregenskaperna inom ledarskapsforskningen skapar en ”kostsam villfarelse”. Ledare…

patrik.loven@goliat.se