Ledarskapsmodellen! Varför nye modell om ledarskap? Utgångspunkten var att i slutet av 90-talet, en forskargrupp från Försvarshögskolan "Militära Ledarskapsgruppen", att på vetenskaplig grund utveckl
Patrik Lovén
Fortsättning på "Bad is stronger than good"! Utifrån evolutionsläran har forskare sett att organismer som har varit anpassade till att hantera dåliga saker hade större chans till överlevnad och vidar
Patrik Lovén
Bad is stronger than good! Det innebär att det är mer effektfullt att förändra ett dåligt ledarbeteende än att jobba på och utveckla ett utvecklande/positivet ledarskapsbeteende. Ledare är människ
Patrik Lovén