Om oss

Patrik Lovén senior konsult på Goliat Konsult AB

Patrik Lovén Goliat Konsult AB - Ledarskapsutbildningar i världsklass

Patrik Lovén grundade Goliat Konsult AB. Han har en gedigen kompetens vad beträffar ledarskap. Bland annat har han varit officer i Marinen där han gick alla försvarets ledarskapsutbildningar. Utöver dessa har han även genomgått ett flertal kurser utanför försvaret. Patrik har omfattande erfarenhet av praktiskt ledarskap då han bl a varit chef för Marinens Utbildnings– och Ledarskaps Centrum samt även varit fartygschef vid ett flertal tillfällen.

Han har arbetat med chefs– och ledarskapsutveckling, teambuilding, UGL, konflikthantering, krishantering m m de senaste 20 åren såväl i försvaret som i näringslivet.

Patrik anses ha mycket god pedagogisk förmåga. Han brukar beskrivas som en positiv person med humor och glimten i ögat. Han är rak, öppen och ärlig. En person som har förmågan att se helheten i olika situationer. Han tycker om att kunna påverka och medverka i förändringsprocesser hos individer och grupper.

På fritiden ägnar han sig gärna åt matlagning. Dykning är en annan passion och hans största intresse, näst efter familjen, är havet.

​Erfarenheter (urval)

 • Internationell coach ICC-certifierad
 • GDQ Effektivitet och produktivitet i lednings- och arbetsgrupper
 • UGL-handledare sedan 1986
 • Har arbetat/arbetar med UGL-konceptet både i Försvaret och i näringslivet
 • Nominerad till finalen ”Framtidens Ledare” 1994
 • Certifierad handledare av THE HUMAN ELEMENT®
 • Utbildad debriefinghandledare
 • Utbildad projekthandledare
 • KLLOK – försvarets långa ledarskapsutbildning
 • Certifierad att använda SDI / Strength Deployment Inventory (utanför UGL-kurs)
 • Certifierad handledare av MBTI / Myers Briggs Type Indicator
 • Certifierad handledare i Situationsanpassat Ledarskap II, SLII® (Blanchard)
 • Rektor för ett John Bauer Gymnasium