Teambuilding

teamwork-615159_1280

Tänk vad det är viktigt att samarbetet fungerar bra på en arbetsplats! Allt blir så mycket enklare när alla trivs och vill arbeta mot gemensamma mål. Detta är lättare sagt än gjort. Det kan räcka med att chefen inte kan samarbeta med övriga i gruppen för att problem ska uppstå. Eller så har det bildats subgrupper som inte kan arbeta ihop.

Öppenhet samt tydlig kommunikation är en förutsättning för att man tillsammans ska kunna åstadkomma så goda resultat som möjligt. Det får gärna var ”högt i tak” så att alla känner att de kan och får komma till tals. Tyvärr hamnar grupper ofta förr eller senare i olika konfliktsituationer som kan vara svåra att ta sig ur. Teamträning är ett effektivt och positivt sätt att fördjupa gruppens relationer samt att öka arbetsmotivationen och delaktigheten så att alla i gruppen känner att man arbetar mot gemensamma mål.


Teambuilding hjälper på ett konkret sätt ledningsgrupper och olika samarbetsgrupper att utveckla ökad samarbetsförmåga genom bland annat bättre kommunikation, ökad självkännedom och effektivare konflikt– och stresshantering. Teamträningen är i mycket hög grad praktiskt inriktad. Deltagarna går igenom ett antal upplevelsebaserade övningar vilka kräver att de aktivt undersöker sin nuvarande arbetsförmåga och utvecklar sina färdigheter inom de områden i vilka de själva finner att de har svagheter.

Detta är inget färdigt koncept utan teamträningen skräddarsys i varje enskilt fall.


Planeringen sker alltid i samråd med kunden för att kunna fokusera på de för kunden viktigaste behoven i dennes organisation.

För att bästa möjliga effekt ska uppnås bör teamträningen omfatta ca 3 dagar.