Ledarutveckling

Ledarutveckling

Som ledare i någon form , är du alltid utsatt. Det förväntas att du fattar bra , tydliga och snabba beslut, samt att du ska helst alltid vara nåbar och helst på plats hela tiden. För att förstå och hantera andra mäniskao och mig själv i de oliak besluts situationer som jag hamnar i. Det förväntas att jag som ledare är Tydlig i mitt ledarskap, att jag bekräftar min personal hela tiden, visar mina medarbetare respekt, kan hantera konfliker och kan samarbeta samt att om mina medarbetare så vill ska de känna att de har möjlighet att kunna påverka sin situation (om de vill).

Vi på Goliat Konsult kan erbjuda:

Till detta finns ett otaligt antal utvecklingsverktyg som stöd i de olika utvecklingsutbildningar och kurser.

Exempel: