Coaching

Coaching

Coaching hjälper en människa att förändras på det sätt han eller hon önskar.

Coachen är en person som stödjer, vägleder och motiverar. Han/ hon är en person som kan hjälpa sin klient att få vardagen att fungera på ett bättre sätt. Det kan till exempel innebära att:

  • Identifiera problem och hjälpa till med lösningar
  • Stärka sin klients självförtroende och bidra till ökad självinsikt och ett tydligare ledarskap
  • Vara ett bollplank som dessutom kan ställa jobbiga frågor som klienten själv kanske har valt att undvika att ta tag i
  • Erbjuda verktyg som kan underlätta för klienten i såväl yrkes- som privatliv

Coachen och klienten träffas, lär känna varandra och stämmer av vilka förväntningar och önskemål som finns. Det är klientens önskemål och behov som styr men det är bra med tydligt uppsatta mål så att klienten t ex kan hinna med att lösa uppgifter eller liknande mellan träffarna.

Känner Du att detta kan vara något för Dig? Hör av Dig till oss för mer information.

Olika typer av Coaching

Det är inte helt lätt att veta vilken sorts coach som du ska välja. Att hitta den rätta coachen för dig och som kan hjälpa dig att nå dina mål är av stor betydelse. Erfarenhet som coach, men också personliga erfarenheter i livet har stor betydelse. En duktig och välutbildad coach kan hjälpa sin klient oavsett vilket målet är.
Coaching är ett partnerskap mellan coach och klient. En del coacher har valt att profilera sig, inom något speciellt område.

  • Chefs/businesscoach: Att hjälpa chefen att nå de mål den önskar i arbetslivet med arbetsrelaterade frågor. Businesscoaching börjar med klientens professionella arbete. Man inkluderar också organisationens coachning. En del organisationer försöker få cheferna att själva coacha sina medarbetare. Beroende på vad det gäller kan det vara svårt att vara coach i sin egen organisation då chefen också oftast är ansvarig att värdera sina egna medarbetare och se till att rätt affärsresultat uppnås. Risken är stor att det kan bli en konflikt, då chefen då sitter på stolar. Businesscoachning fungerar lika bra för grupper som för individer.
  • Exekutivcoach: Coachen för ledande på högsta nivå för att förbättra strategiskt och taktiskt beslutsfattande och ledarskap.
  • Sportcoach: Att hjälpa personen uppnå sin bästa prestation på ett ickedömande sätt.
  • Livscoach: Hjälpa klienten att hitta sin rätta/önskade väg i livet, inom bl.a. familj, arbete, egen tid och personlig utveckling.
  • Hälsocoach: Hjälpa klienten att nå sina hälsomål, inom bl.a. vikt, stress, motion och mat.

Vad är coaching?

Coaching bygger på förtroende och öppenhet (ärlighet) mellan klient och coach. Coachen ansvarar för processen i mötena och klienten för innehållet. Coachen ställer frågorna – klienten har svaren.
Genom att coachen ställer kraftfulla frågor och klienten svarar, identifierar och utvecklar klienten strategier och planer för att nå sina mål. Coachen hjälper klienten att uppnå sitt personbästa och producera resultaten de vill ha i sina privata och professionella liv. Ibland används mental träning för att förstärka och befästa ny kompetenser och erfarenheter, för att effektivare och mer fokuserat nå klientens mål.
Essensen av coaching: Att hjälpa en människa att förändras på det sätt de vill och hjälpa dem att gå i den riktning de vill.

Vi på Goliat konsult AB är internationellt utbildade coacher inom ICC och ICF.