Kundbemötande och professionalism

Kundbemötande och professionalism

Idag är konkurrensen om kunderna ofta stor. När man inte längre kan konkurrera om priset, så måste man börja titta på andra faktorer som t.ex. kundbemötande.

Under kursen diskuterar vi bl.a. följande frågor:

  • Hur behandlar ni era kunder?
  • Vad har kunderna för behov och förvätningar?
  • Hur gör man för att kunderna ska känna sig nöjda?
  • Hur får man kunden att återkomma fler gånger?
  • Hur hjälper du kunden att köpa?
  • Försäljningspsykologi