Destruktivt ledarskap

ledarskap

Bad is stronger than good!

Det innebär att det är mer effektfullt att förändra ett dåligt ledarbeteende än att jobba på och utveckla ett utvecklande/positivet ledarskapsbeteende.

Ledare är människor, och precis som alla andra, har de både positiva och negativa egenskaper. Att enbart fokusera på de positiva ledaregenskaperna inom ledarskapsforskningen skapar en ”kostsam villfarelse”. Ledare kan givetvis missuppfatta olika situationer och bete sig på ett olämpligt sätt. Ingen är immun mot att agera, medvetet eller omedvetet, på ett sätt som kan resultera i allvarliga konsekvenser.

Effektiva ledare kan bidra till negativa resultat. Det är intressant att kunna definiera både den positiva och den negativa sidan av ledarskapet.

Det är viktigt att ledare förstår själv sina egenskaper och sin personlighet. För att förstå hur andra uppfattar mig som ledare bör jag vara öppen för alla former information och feedback.

På samtliga ledarskapsutbildningar från Försvarshögskolan (t.ex. UGL=Utveckling av Grupp och Ledare, UL=Utvecklande Ledarskap) undervisas det både i destruktivt och konstruktivt ledarskap.

Fokus har allt mer de senaste åren varit på kostnaderna för det destruktiva ledarskapet inom olika organisationer.

Där av dagens överskrift ”bad is stronger than good”. Vilket innebär att det blir större och effektfullare att jobba med ledares destruktiva beteenden än de utvecklande ledarbeteendena. Vilket innebär att dåliga saker(bad) producerar större, mer konsekventa, mer mångfacetterade och varaktiga effekter än bra saker.

Jag kommer att utveckla och titta vidare på detta.

Facebooklinkedinmail