Grupputveckling

Grupputveckling

Ibland vill vi få vår arbetsgrupp/avdelning/ledningsgrupp/förening att arbeta smidigare och på ett mer effektivt sätt. Det duger inte att var och en i teamet kör sitt ”eget race” hela tiden. Vi behöver kunna samarbeta bättre, för till syvende och sist ska ju företaget vara konkurrenskraftig på en tuff och konkurrent utsatt marknad.

Vi på Goliat Konsult tar och genomför kundanpassade grupputbildningar i olika former .

Vi på Goliat Konsult kan erbjuda följande utbildningar inom grupputveckling