UL – Utvecklande ledarskap

Utvecklande Ledarskap UL

UL – Utvecklande ledarskap

UL är den svenska modellen av transformational leadership, en av de mest omfattande ledarskapsteorierna i världen. Det är med den här Utvecklande ledarskap modellen (UL) som vi tydligast kan se hur vi påverkar av resultatet i en organisation. Den ökar prestationsförmågan, effektiviteten och ger mer nöjda kunder. Utvecklande ledarskap (UL) är den ledarmodell som bäst lämpar sig för att leda den yngre generationens medarbetare.

Utbildningen genomförs i huvudsak företagsinternt, men finns även som öppen kurs.

​Innehåll och syfte med Utvecklande ledarskap

Syftet med Utvecklande ledarskap (UL)-utbildningen är att utveckla och ta fram de bästa sidorna i det personliga ledarskapet. Det utvecklar beteenden som ger mer motiverade och kreativa medarbetare som tar ansvar för att utveckla verksamheten. Som deltagare i Utvecklande ledarskap (UL) får du med dig konkreta och användbara verktyg för att hitta nya vägar i ditt ledarskap. Det ökar din egen tilltro till det som du gör som ledare idag.

Vi startar Utvecklande ledarskap (UL) programmet med att göra en 360˚bedömning av dina ledarbeteenden. Vårt huvudfokus ligger på att utveckla dina styrkor. Detta resulterar i en konkret handlingsplan för din personliga ledarutveckling. Under huvuddelen av Utvecklande ledarskap (UL) kursen arbetar vi i mindre grupper med andra ledare(kursdeltagare). Du får möjlighet på att träna att coacha andra och själv bli coachad inom dina utvecklingsområden. Vi gör också en fördjupad analys och individuell feedback på ditt ledarskap.

Målgrupp för Utvecklande ledarskap

Alla som arbetar eller vill arbeta som chef eller ledare och vill utveckla sina ledarskapstalanger.
Efter utbildningen har du
• 360 graders feedback (ULL), Utvecklande Ledarskap Ledarbeteenden
• Individuell feedback (coachning)
• Ökad självinsikt och förståelse för din påverkan av ditt ledarskap
• Vetskap , om hur du som ledare påverkar dina medarbetares prestationsförmågor
• Fått kunskap, om hur du ger och tar emot konstruktiv feedback på bästa sätt
• Fått kunskap hur du får ett mer effektivt ledarskap och hur du delegerar på ett effektivt sätt
• Ökad ledarskapsarena, vad gäller självkännedom och självinsikter
• Skapat dig, din egen personliga utvecklingsplan i syfte att utveckla ditt ledarskap

Kursupplägg Utvecklande ledarskap

3 + 1 dag.

Utvecklande ledarskap (UL) startar med tre dagar (ev. på internat) med kvällsarbete. Efter ca. en till två månader genomförs en fördjupningsdag. Mellan utbildningsomgångarna arbetar du med din egen framtagna och konkreta handlingsplan. Det innebär att du inför de nya ledarskapskunskaperna förverkligar dina nya ledarfärdigheter i vardagen.

Du får individuell feedback som stärker ditt ledarskap. Vår metod att stärka dig, genom att ge dig personlig feedback, visar på att använda ditt ledarskap på ett effektivt och konkret sätt.

Vår pedagogik

Utvecklande ledarskap (UL) är utformad efter deltagarnas egna erfarenheter och upplevelser. Tempot är högt, med många möjligheter till enskild- och gruppreflektioner. Vi fyller på din ”beteendevetenskapliga verktygslåda” med konkreta verktyg hjälper och stärker dig i ditt dagliga ledarskap.

Handledare

Våra UL-handledare är certifierade av Försvarshögskolan. Alla handledare har lång erfarenhet av att utveckla ledare, chefer och medarbetare, och gör det med ett stort engagemang.

Kostnad

Som öppen kurs: https://www.goliat.se/kursdatum/

Företagsinternt: Tas fram utifrån gruppstorlek och innehåll. Begär offert!

Övrigt

Finns nu som öppen kurs, klicka här för mer information om kursdatum mm. Utbildningen kan ligga som en del av en längre utbildning eller utbildningsprogram.