Destruktivt ledarskap

Fortsättning på ”Bad is stronger than good”!

Utifrån evolutionsläran har forskare sett att organismer som har varit anpassade till att hantera dåliga saker hade större chans till överlevnad och vidare fortplantning. För att kunna överleva behövde det vara fokus och uppmärksamhet på saker som kunde sluta illa. Vilket innebar att det är mer funktionellt med en beredskap som gör att jag reagerar starkare vid dåliga händelser än bra och positiva situationer. Att bad is ”stronger than good” finns kopplat till tidigare händelser, upplevelser, känslomässiga intryck m.m. hos mig som individ.

Positiva händelser kan bara få övertaget då de är många fler än de dåliga i antal. De dåliga händelserna har större påverkan än de bra, beroende på att den dåliga informationen bearbetas mer än de positiva, vilket bidrar starkare till individens upplevelse. Vi som människor har större behov av att undvika dåliga relationer till andra än till de som är positiva. Dessutom verkar det som att dåliga beteenden ”sprider” sig till andra.

Utifrån forskningshänseende, visar att misslyckade ledarskapsbeteenden beror bl.a. på förekomst av oönskade karaktärsdrag än på avsaknad av goda.

En chef kan ha flera positiva ledaregenskaper, men den psykologiska upplevelsen av det negativa tar oftast överhand.

Olika negativa ledarbeteenden kan hindra att andra positiva inte kommer fram. Att jobba med de olika destruktiva ledarbeteenden som vi (alla) har, har större inverkan på hur mitt ledarskap uppfattas av mina medarbetare än att bara försöka jobba med mitt  Konventionella- och Utvecklande ledarskap.

För dig som vill veta och lära mer finns Försvarshögskolans Maria Fors Brandebo, Sofia Nilsson och Gerry Larssons bok ”Destruktivt ledarskap”.

För den som vill utveckla sitt ledar/chefsteam rekommenderar jag UL-kursen (Utvecklande Ledarskap), där vi mäter ledarskapsbeteenden i en 360 graders mätning. Där mäts även destruktiva beteenden. Möjlighet finns också att gå en öppen UL-kurs för de som inte genomför detta företagsinternt.

Ha en fortsatt bra och utvecklande ledarskapsvecka!

Facebooklinkedinmail