THE – The Human Element

The Human Element THE

För att få mandatet att leda eller påverka andra människor krävs det bl a att jag har god insikt om mig själv och mitt beteende. En god självkännedom bidrar till att jag förstår vad som händer hos mig själv, men också hos mina medarbetare, i termer av öppenhet, känslor och beteende.

The Human Element® utgör en helhetssyn på människans villkor i organisationen och vänder sig till alla de som vill fördjupa sin självkännedom och utvecklas som chefer, ledare, specialister samt inte minst som människor.

THE är en kurs som ger personlig utveckling och där konceptets mål är:

 • Ett effektivt samarbete eftersom alla väljer att vara medvetna och uttrycka sig öppet samt att ta tillvara på samtligas bidrag
 • Alla talar sanning
 • Att varje individ tar fullt ansvar för sitt beteende och sina känslor
 • En ökad känsla av delaktighet

​Deltagaren kan uppnå följande vinster:

 • Lära sig att ge och ta feedback, rakt och utan rädsla
 • Få en ökad medvetenhet om hur känslor och självuppfattning påverkar arbetsresultatet
 • Tar ansvar genom att få en ökad medvetenhet om konsekvensen av det egna valet
 • Lär nytt i en atmosfär av öppenhet

Uppleva hur förbättrade relationer ökar effektivitet och samarbete

Organisationens vinster av The Human Element®:

 • Ökad effektivitet
 • Ökat personligt ansvar
 • Förbättrad kommunikation och större öppenhet
 • Förändringsarbete underlättas
 • Konflikter som uppstår hanteras på ett sätt som stärker organisationen

  Tag kontakt med oss för mer information om kursdatum m.m.!